Bestuur

Doelstelling De activiteiten van de stichting omvatten het beheren en exploiteren van een Sociaal Cultureel Centrum in opdracht van de gemeente Oss.
De stichting tracht dat doel te bereiken:

  1. Door aan alle instellingen en groeperingen, die in Oss werkzaam zijn op maatschappelijk, levensbeschouwelijke, (re)creatief of cultureel gebied, ruimte ter beschikking te stellen voor een verantwoorde ontplooiing van hun activiteiten. Deze beschikbaarheidsstelling wordt via een huurcontract vastgelegd.
  2. Door samen te werken met en gebruik te maken van de diensten van instellingen, personen of stichtingen, die met een soortgelijke doelstelling werkzaam zijn in ongeveer hetzelfde werkgebied als de stichting.

Het bestuur bestaat uit: Anny van Erp (voorzitter)
Jos Huberts (penningmeester)
Gerrit Roes (technische zaken)
Ad van Orsouw (lid)

De stichting heeft 3 medewerkers in vaste dienst en beschikt over 5 vrijwilligers.
De stichting is loonbelastingplichtig. Inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel :17105760.