Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichtingdebinnenstad.nl

1. Inleiding

Stichtingdebinnenstad.nl hecht veel waarde aan de privacy van haar websitebezoekers. In deze privacyverklaring informeren we je over hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan.

2. Gegevensverwerking

Stichtingdebinnenstad.nl verzamelt geen persoonsgegevens van haar websitebezoekers, tenzij deze vrijwillig worden verstrekt. Dit betekent dat je onze website kunt bezoeken zonder dat je persoonsgegevens hoeft te verstrekken.

2.1 Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Hiervoor worden cookies gebruikt. De gegevens die met Google Analytics worden verzameld, zijn geanonimiseerd en worden niet gebruikt om jou te identificeren.

2.2 Contactformulier

Op onze website vind je een contactformulier. Wanneer je dit formulier invult, vragen we om je naam en e-mailadres. We gebruiken deze gegevens alleen om je vraag te kunnen beantwoorden.

2.3 Nieuwsbrief

Op onze website kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wanneer je je aanmeldt, vragen we om je e-mailadres. We gebruiken dit e-mailadres alleen om je de nieuwsbrief te sturen. Je kunt je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link onderaan elke nieuwsbrief.

3. Verstrekking aan derden

Stichtingdebinnenstad.nl verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven of tenzij dit wettelijk verplicht is.

4. Beveiliging

Stichtingdebinnenstad.nl neemt passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en misbruik.

5. Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te inspecteren, te corrigeren en te verwijderen. Je hebt ook het recht om je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact met ons op via [e-mailadres is verwijderd].

6. Wijzigingen

Stichtingdebinnenstad.nl behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

7. Contact

Heb je vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via info@stichtingdebinnenstad.nl.

8. Disclaimer

Deze privacyverklaring is met de nodige zorg samengesteld, maar kan fouten of onvolledigheden bevatten. Stichtingdebinnenstad.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze privacyverklaring.